Gia công Mỹ Phẩm

OEM

Original Equipment Manufacturing (tạm dịch: sản xuất thiết bị gốc): Công ty Tami thực hiện các công việc sản xuất theo các thông số kỹ thuật, cấu phần vật tư được cung cấp từ khách hàng.

ODM

Original Design Manufacturing (tạm dịch: sản xuất “thiết kế” gốc): Công ty TAMI đem đến cho khách hàng giải pháp trọn gói để tạo nên 1 sản phẩm làm đẹp, bao gồm từ việc thiết kế, lên demo sản phẩm từ ý tưởng của khách hàng.

OBM

Original Brand Manufacturing (tạm dịch: sản xuất thương hiệu gốc): Khách hàng phát triển thương hiệu và mua lại sản phẩm được sản xuất bởi Tami, sau đó đóng gói nhãn mác thương hiệu của khách hàng, để làm tăng giá trị cho sản phẩm.

Original Equipment Manufacturing

Quy trình OEM

Tư vấn yêu cầu khách hàng

Bước 1

Tư vấn doanh nghiệp

Bước 2

Báo giá & Kí hợp đồng

Bước 3

Thiết kế đặc điểm kỹ thuật & tư vấn concept sản phẩm

Bước 4

Lên kế hoạch sản xuất và thông báo cho khách hàng

Bước 5

Thống nhất các phương thức hợp tác và tiến hành SX

Bước 6

Đánh giá độ ổn định, sự tương thích & an toàn

Bước 7

Phát triển công thức & Xác nhận sản phẩm mẫu

Bước 8

Sản xuất & Đóng gói

Bước 9

Kiểm tra chất lượng

Bước 10

Giao hàng

Bước 11

Tư vấn yêu cầu khách hàng

Bước 1

Tư vấn doanh nghiệp

Bước 2

Báo giá & Kí hợp đồng

Bước 3

Thiết kế đặc điểm kỹ thuật & tư vấn concept sản phẩm

Bước 4

Lên kế hoạch sản xuất và thông báo cho khách hàng

Bước 5

Thống nhất các phương thức hợp tác và tiến hành SX

Bước 6

Đánh giá độ ổn định, sự tương thích & an toàn

Bước 7

Original Design Manufacturing

Quy trình ODM

Original Brand Manufacturing

Quy trình OBM

Tư vấn yêu cầu khách hàng

Bước 1

Tư vấn doanh nghiệp

Bước 2

Báo giá & Kí hợp đồng

Bước 3

Thiết kế đặc điểm kỹ thuật & tư vấn concept sản phẩm

Bước 4

Lên kế hoạch sản xuất và thông báo cho khách hàng

Bước 5

Thống nhất các phương thức hợp tác và tiến hành SX

Bước 6

Đánh giá độ ổn định, sự tương thích & an toàn

Bước 7

Phát triển công thức & Xác nhận sản phẩm mẫu

Bước 7

Sản xuất & Đóng gói

Bước 8

Kiểm tra chất lượng

Bước 9

Giao hàng

Bước 10