Tư vấn tối ưu hóa sản xuất cho doanh nghiệp

Tư vấn sản xuất là một bước quan trọng đóng, giúp xác định tính hiệu quả trong quy trình sản xuất của doanh nghiệp. Hoạt động này giúp doanh nghiệp nhận ra được những vấn đề về chất lượng, năng suất, hệ thống quản lý và giảm thiểu tối đa sự lãng phí, giảm chi phí, tăng năng suất, tăng tỷ suất lợi nhuận và cuối cùng là xây dựng một hệ thống quản lý hiệu quả và được cải tiến liên tục. 

Đội ngũ tư vấn tại Tami Natural Home với nhiều năm kinh nghiệm sẽ thực hiện thảo luận và xác định nhu cầu của khách hàng đối với sản phẩm. Từ đó, phòng phát triển sẽ nghiên cứu sâu vào thị trường và thị yếu trên thị trường để phát triển sản phẩm một cách hợp lý nhất, tối ưu hóa đặc tính của sản phẩm nhằm thu hút người tiêu dùng. 

Quá trình tư vấn sản xuất tại Tami Natural Home sẽ được thực hiện theo quy trình 4 bước chặt chẽ như sau: 

Bước 1: Xác định nhu cầu của khách hàng đối với sản phẩm

Từ những yêu cầu cụ thể của khách hàng về sản phẩm, đội ngũ tại Tami Natural Home sẽ tiến hành xác định nhu cầu của khách hàng như: Loại sản phẩm, đặc tính của sản phẩm, yêu cầu về thiết kế bao bì và nguyên liệu,..    

Bước 2: Nghiên cứu về thị trường và thị hiếu người tiêu dùng 

Sau khi xác định rõ yêu cầu của khách hàng, chúng tôi thực hiện nghiên cứu thị trường và thị hiếu của người tiêu dùng nhằm có những đề xuất về việc tối ưu hóa một số yếu tố trong quá trình sản xuất như: Công nghệ, thiết kế bao bì, nguyên liệu sản xuất,….Nhằm có những đề xuất giúp khách hàng đạt được hiệu quả sản xuất lớn nhất. 

Bước 3: Đề xuất giải pháp nhằm tối ưu hóa sản xuất  

Sau khi phân tích, đánh giá, đội ngũ tư vấn sẽ cùng làm việc với khách hàng để trình bày những giải pháp nhằm tối ưu hóa quá trình sản xuất. Đồng thời, đưa ra kế hoạch sản xuất tổng thể để khắc phục và nâng cao hiệu quả sản xuất trong tương lai. 

Bước 4: Ký kết hợp đồng tư vấn 

Sau khi 2 bên đồng ý với kế hoạch đưa ra bao gồm chi phí, thời gian thực hiện,..sẽ tiến hành ký kết hợp đồng tư vấn và triển khai các hoạt động theo hợp đồng đã ký kết.